Samåkning

Jag har funderat en del över konceptet samåkning. Visst, självklart är buss en förlängning av detta, men borde det inte vara möjligt att kunna på något sätt organisera ihop människor att åka tillsammans? När man kör på motorvägar ser man hur oerhört många bilar som faktiskt går tomma. Den bästa lösningen i detta läget hade ju varit om alla kunde åka tillsammans och på detta sätt spara på pengar och ekologiskt slitage. Dock medför det lite arbete, någon måste ju köra runt med alla människor.